Procjenjuje se da gotovo pola milijarde ljudi u svijetu ima dijabetes, a da još najmanje 300 milijuna ljudi ima visoki rizik od dijabetesa jer se već nalaze u stanju koje mu prethodi – predijabetesu. Prepoznavanje, liječenje i prevencija dijabetesa i predijabetesa posebno su bitni u održavanju zdrave populacije. 


Interdisciplinarni pristup liječenju i dijagnostici, nove smjernice u terapiji te liječenje sekundarnih kroničnih posljedica.